vantuyen.net
HỒ CHÍ MINH “TUYỆT VÔ NHÂN ĐẠO” – BÙI ANH TRINH
Trích sách “Chuyện nước non đau lòng tới nghìn năm” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008, quyển thượng, trang 801-805 : Đợt 1, thí điểm Cải cách ruộng đất Năm 1953, ngày 19-12-1953, Chủ…