vantuyen.net
Ông Ngoại – Nguyễn Ngọc Tư
Sáng nay, con em họ Dung khoe: – Em vừa đi phỏng vấn, má em nói một tháng nữa sẽ bay. Chiều, cậu mợ ghé nhà, mếu máo . Ông ngoại cương quyết không đi . Ông bảo: “Ba sống ở đây một mình …