vanstaveren.wordpress.com
Dit alles
Dit alles Ik was je kwijt voordat ik je bezat, ik heb je al gemist voor ik je kende; er is klaarblijkelijk nog meer ellende dan ik voor mogelijk gehouden had. En elke keer dat wij elkaar bekenden, …