vanmaastricht.nl
Typen op een iPad-scherm
Het ontbreken van een fysiek toetsenbord op een tablet is eerder een voordeel dan een nadeel, tenminste, als je de trucjes van het typen op een scherm kent. In dit artikel wordt uitgelegd waarom he…