vanklachtnaarkracht.live
Chronische hyperventilatie symptomen test – Coaching en therapie bij chronische hyperventilatie
Net als bij andere aandoeningen toont niet elke patiënt elk symptoom in even sterke mate. De volgende verschijnselen zijn echter vrijwel zonder uitzondering aanwezig: