vanipack.com
Ý nghĩa thương hiệu | Vanipack Co.,Ltd
Tầm nhìn thương hiệu: VANIPACK là thương hiệu uy tín, là không gian cởi mở, là tận tâm phụng sự. Ý nghĩa Slogan: "Do our best to you" Vanipack luôn tận tâm mang hết sức mình, những nguồn lực