vanipack.com
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh | Vanipack Co.,Ltd
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường, Vanipack đang cần tuyển vị trí như sau: 1. Vị trí: Nhân viên kinh doanh, thị trường. 2. Số lượng: 02 Nam nhân viên 3. Mô tả công việc: - Giới thiệu