vanipack.com
Súng bơm chuyên dùng túi khí chèn hàng ProAir | Vanipack Co.,Ltd
Súng bơm chuyên dùng túi khí chèn hàng là dụng cụ hỗ trợ quá trình bơm hơi khi sử dụng túi khí chèn hàng giúp thao tác an toàn, nhanh chóng và dễ dàng cho người sử dụng. 1. Nhờ khớp màu vàng, khi gắn