vanipack.com
Giấy VCI, màng VCI chống gỉ sét
Giải pháp bảo vệ các linh kiện cơ khí, máy móc, thiết bị khỏi gỉ sét do hơi ẩm giây ra | VANIPACK.com +84901344049