vanipack.com
Tuyển Thực tập sinh | Vanipack Co.,Ltd
Tạo điều kiện để sinh viên có thể tiếp xúc và trải nghiệm thực tế công việc tại Vanipack. Tạo nguồn ứng viên phù hợp cho Vanipack trong các kỳ tuyển dụng nhân sự. Tuyển Thực tập sinh diễn ra thường