vanhoucke.engineering
Groentenverwerking
Preiverwerking Divers aanbod met verschillende machines om prei af te dekken, te rooien en te wassen (en pellen) voor verse markt en industrie. Koolverwerking Koolrooiers voor verse markt of voor i…