vandijkafval.nl
Rolcontainers in elke maat! - Van Dijk Afval
Bij Van DIJK Afvalinzameling zijn we niet alleen gespecialiseerd in grote afzetcontainers en grondwerk, maar u kan ook bij ons terecht voor het inzamelen van o.a. bedrijfsafval en papier/karton! In de zomereditie van De Venen INTO Business duiken we dieper deze vorm van afvalinzameling.