vanderplaataa.nl
WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel - Accountants & Adviseurs Van der Plaat
Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de