vanderplaataa.nl
Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging - Accountants & Adviseurs Van der Plaat
Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming