vanderplaataa.nl
Verrekening negatief verlofdagensaldo - Accountants & Adviseurs Van der Plaat
Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet