vanderplaataa.nl
Genietingstijdstip loon - Accountants & Adviseurs Van der Plaat
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking