vanderplaataa.nl
Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd - Accountants & Adviseurs Van der Plaat
De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende