valentinboyadzhiev.com
Юношество.
Юношество. От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог. Основната задача на юношеството – справяне с кризата на идентичността, изграждането на стабилна и неповторима личност.…