valentinboyadzhiev.com
Класически бихейвиоризъм. Идеи и възгледи на Джон Б. Уотсън (1878-1958).
Бихейвиоризмът е американско течение в психологията противоположно и противополюсно на всички психологии, които обявяват за свой предмет нещо психично, някаква психика. Формално възниква през 1913 …