valentinboyadzhiev.com
Научно понятие за психологията.
Научно понятие за психологията. От Валентин Бояджиев – психолог От времето на Аристотел до наши дни психологията се дефинира като наука за психиката (може и душата). Самото название пс…