vakcine.ba
Haemophilus influenzae tip b: tiha prijetnja | Vakcine
Haemophilus influenzae tip B je uzročnik teških i potencijalno fatalnih infekcija. Najbolji način zaštite je prevencija vakcinacijom