vadepares.cat
El recordo com una caixa d’eines
Fer de pare com a caixa d’eines sempre preparada per allò que hom pugui necessitar