vadepares.cat
Les vademares del vadepares
Tot i que els autors d’aquesta pàgina som tot homes, tenim una audiència clarament esbiaixada cap al cromosoma XX.Tot i que els autors d’aquesta pàgina som t…