vaczjenosj.blog.hu
C év, évközi huszonhetedik vasárnap, prédikáció
Október 6., évközi huszonhetedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977)Krisztusban kedves testvérek!Az elsÅ‘ olvasmányban meglep bennünket a próféta panasza: meddig kiáltsak segítségért, Uram, hogy meghallgass! A második olvasmányban a csüggeteg Timóteust biztatja…