vaczjenosj.blog.hu
C év, Szent István király ünnepe, prédikáció
Augusztus 20., Szent István király ünnepe, prédikáció (C egyházi év) (1977)(A Szent István-napi nagymisénhárom gyermek ünnepélyes keresztelĹ‘je volt,ezzel kapcsolódott össze a szentbeszéd is.Hiszen ez a két dolog,Szent István ünnepeés az ünnepélyes keresztség…