vachngancachnhietdotblog.wordpress.com
Vách ngăn cách nhiệt Nam Phát tại KCN Tân Đức
Công ty Nam Phát nhận thi công vách ngăn cách nhiệt tất cả các tỉnh thành, khu công nghiệp miền nam Việt Nam như: KCN Tân Đức, KCN Xuyên Á, KCN Đồng An, KCN Visip, KCN Mỹ Phước… Vách ngăn các…