vaarfrue.com
Katolsk Forum
Katolsk Forum er en foredragsrekke som gjennom et vidt spekter av temaer ønsker å belyse ulike sider ved katolsk tro og kirkeliv, men som også er beregnet på å ha allmenn interesse. Det holdes seks…