vaarfrue.com
Katekese
Det å formidle troen i ord og gjerning er et universelt kall som gjelder alle kristne, men det er først og fremst foreldrene som er forpliktet til å oppdra barna i troen og det kristne liv gjennom …