vaarfrue.com
Litani til Vår Frue av Gode Råd
Herre, miskunn deg! Kristus, miskunn deg! Herre, miskunn deg! Kristus, hør oss! Kristus, bønnhør oss! Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss! Gud Sønn, verdens Frelser, miskunn deg over oss! Gu…