vaarfrue.com
Konfirmasjonsmessen 2015
Bildene fra konfirmasjonsmessen er nå tilgjengelig på menighetskontoret. Alle konfirmantene kan hente sitt sett med bilder, et eksemplar av YouCat og attest. På bildet over ser dere biskopen, prest…