vaarfrue.com
Forbrukere har et sosialt ansvar
Ikke lenger slaver, men brødre og søstre Forbrukere har et sosialt ansvar for slaveri, sier pave Frans. I sitt budskap for Kirkens Verdensdag for Fred etterlyste pave Frans en global innsats i bror…