vaarfrue.com
St. Antonius kapell i Kragerø
Idag feirer Kirken minnedag for den hellige Antonius av Padua som kapellet i Kragerø er dedikert til. Vår Frue menighet gratulerer alle troende som sogner til kapellet og spesielt til Olav og Tina …