uzicemedia.rs
REGIONALNA KONFERENCIJA O AGROINDUSTRIJSKOM CENTRU Za osnaživanje lokalnih proizvođača, bolji plasman proizvoda - UžiceMedia
U zlatiborskom selu Kriva Reka, od septembra Agroindustrijski centar, koji će okupiti poljoprivredne proizvođače i biti im od velike pomoći pri osnaživanju lokalnih proizvođača, stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, plasmanu proizvoda.