uzicemedia.rs
ISTINOMER FORUM "Alo Požega, da te pitam?" - UžiceMedia
Na skupu će biti govora o važnosti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i većem uključivanju građana u donošenje odluka u lokalnim sredinama.