utylizacja.edu.pl
Uprzejmie donoszę...
Nielegalne wysypiska śmieci to wciąż wielka bolączka w otaczającej nas rzeczywistości. Chociaż rośnie w społeczeństwie świadomość legalnej drogi pozbywania się odpadów, to jednak wygodnictwo czy chęć uniknięcia ewentualnych kosztów, z jakimi wiąże się legalna utylizacja odpadów sprawiają, że wyrzucanie niewygodnych śmieci w miejscach niedozwolonych zdarza się i to wcale nierzadko. Najbardziej cierpią tzw. okoliczności przyrody