uturism.wordpress.com
Hållbar utveckling för organisk tillväxt
Turismfunktionen vid VKL arbetar utifrån visionen att länets turismnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och att utve…