uturism.wordpress.com
Tallbitar – ny svensk export som lockar rekordmånga utländska fågelskådare till Västmanland
Traditionellt har pappersmassa och träprodukter varit exempel på framgångsrik export. Svensk skog kan dock användas till mer än bara toapapper. I vinter har tallbitar, släktingar till våra korsnäbb…