uturism.wordpress.com
Turistföretag i Sörmland och Västmanland är med och skapar ett världsunikt kvalitets- och hållbarhetssystem
Växa är stort, växa rätt är större… … turismen ska fördubblas till 2020, men den måste växa på rätt sätt. Nu pågår det ett nationellt pilotprojekt som ska visa hela den svenska besöksnäringen vägen…