uturism.wordpress.com
Studieresa Edinburgh Skottland – inbjudan
Ett kvalitets- och hållbarhetssystem för svensk besöksnäring är under framtagande och den modell som används av Visit Scotland ligger som förebild. Västmanland-Sörmland utgör en av de pilotregioner…