utmattad.net
Vi är äntligen på väg bort ifrån ”det är psykiskt, socialt eller arbetsrelaterat” - Utmattad - Fri från hjärndimma
Artikeln publiceras även i UMS domän – Det vi ser är att det finns tydliga evidens för att ME är en kroppslig sjukdom, med avvikelser [...]
Utmattningsskolan Lena Holfve