utmattad.net
Annica kommer med stor sannolikhet att vara helt frisk om max en månad - Utmattad - Fri från hjärndimma
Om parasiter var enda rotorsaken kommer hon få en helt ny energi inom ett par dagar och bör vara precis som vanligt inom en månad [...]
Utmattningsskolan Lena Holfve