usahan.com
Hak Etme Bilinci
Evren, bizim ne kadar iyi niyetli olduğumuzla ilgilenmez. Kendimize gerçekten hak gördüğümüz her şeyi alanımıza, hayatımıza çekeriz. Kendimizi, nerede ve neye lâyık gördüğümüzle ilgilidir, evren……
Sermin Hera