urvaken.com
Självförsörjande på mat #prepperSE
Eftersom jag just nu inte kan göra något praktiskt när det kommer till min egen matproduktion, kan jag i alla fall göra något teoretiskt. Min strävan efter självförsörjning av livsmedel kommer från…