urvaken.com
Varför vill jag överleva? #prepperSE
Detta är en fortsättning på ”Varför vill du överleva?”. Att människor rent allmänt och generellt vill överleva är ju ingen hemlighet. Det finns alltid en motivation bakom denna önskan o…