urvaken.com
Realitet, fantasi, önskan #prepperSE
Hur många gånger man än påtalar en ståndpunkt eller förklarar hur man tänker, känner och resonerar verkar det alltid finnas människor som vill lägga ord i ens mun. De enda logiska slutsatserna jag …