urvaken.com
Rädsla #prepperSE
”Rädslan överträffar alltid faran” – Latinskt ordspråk En observation baserad på många kontakter med nya preppers är hur många är rädda. Själv var jag likadan i början. Jag var rä…