urvaken.com
Psykofarmaka och SHTF #prepperSE
Om nu det skulle bli en kris och läkemedelsdistributionen havererar, vilka skulle konsekvenserna bli? Kanske mer intressant, hur skulle det slå mot de som äter olika former av psykofarmaka? Tack va…