urvaken.com
Elektricitet, om vi nu måste
Jag vet att det finns ett stort intresse kring att kunna försörja sig med egen el vid ett längre strömavbrott eller ett SHTF-scenario. Själv har jag gjort en hel del research kring detta under en l…