uradisama.biz
Lebdeći ram za slike - Uradi Sama
Ne morate biti ne znam koliko vešte da biste umele da ostvarite sledeći projekat. Ne iziskuje mnogo vremena i nekog posebnog umeća, izgleda fenomenalno – još ako ga pravite nekome na poklon – verujte...