uradisama.biz
Lisičiji obeleživači - Uradi Sama
Sigurna sam da, i pored ekspanzije interneta, još uvek postoji dobar broj ljudi koji vole i uživaju u čitanju “hard copy“ knjiga. Za sve njih i nas, na blogu Sharon Rowan photo design nalazi...